درباره ما

شیوه تأمین مالی جمعی (crowd funding) مدل جدیدی برای جذب سرمایه برای پروژه‌های کوچک و بزرگ است. در این شیوه، تعداد زیادی از ذی نفعان کسب وکار، هر کدام با دادن مبلغی مشخص می‌توانند در پروژه سرمایه‌گذاری کرده و در پیشرفت آن سهیم باشند. در پروژه شهر هوشمند پایدار نیز ذی نفعان می‌توانند با استفاده از سهم های بی نام عرضه شده در سامانه سهام پایدار در پروژه‌های این هلدینگ بزرگ سرمایه‌گذاری نمایند. تفاوت این سهام با سایر سهام های عرضه شده در بورس و فرابورس اینست که این سهام با سود شرکت هوشمند شبکه پایدار بصورت لحظه ای متصل بوده و همیشه ارزش سهم افزون می گردد.

ارزش گذاری سهام و درصد سهام قابل ارائه به جامعه ذی نفعان شهر هوشمند پایدار بر اساس قاعده و قوانین تجارت و قانون تجارت الکترونیکی است. مجمع و هیات مدیره هلدینگ هوشمند شبکه پایدار نسبت به واگذاری سهام به ذی نفعان این شرکت براساس مدل کسب و کار و همچنین مزیت های رقابتی متعهد می باشند.

مشخصاً درصدی از سود شرکت که مورد تصویب هیات مدیره قرار گرفته است بصورت روزانه از فروش شرکت محاسبه شده و در ارزش سهام به قیمت پایه افزون میگردد. شرکای سهم می توانند علاوه بر بازخرید سهم توسط شرکت، سهم خویش را توسط سامانه سهام پایدار به دیگری واگذار نمایند.

بدیهی است سهام واگذار شده در زمان های مختلف با قیمت پایه و ارزش متفاوتی می باشد.
شرکت هوشمند شبکه پایدار کلیه تسهیلات خود اعم از مالی، اعتباری، وام، تسهیلات مبتی بر دانش بنیان و ... را به شرکای سهم خود ارائه خواهد نمود. لذا به پاس وفاداری شرکا این بستر فراهم آمده است.

از دیگر مزیت های این سهام، استفاده از آن بصورت تضمین شرایط رفاهی و تسهیلاتی است. به نحوی که سهامدار و شریک سهم دیگر نیاز نیست برای دریافت تسهیلات تضامین مجزایی ارائه نماید بلکه دارا بودن سهام خود دارای ارزش تضامینی است.

دارندگان سهام در کلیه شرکتهای وابسته هلدینگ دانش بنیان هوشمند شبکه پایدار سهامدار بوده و از مزایا و سود آن شرکتها نیز منتفع میگردند. شرکت های وابسته به هلدینگ دانش بنیان هوشمند شبکه پایدار در حوزه های بازاریابی شبکه ای، کارگزاری بیمه، آژانس گردشگری، ... می باشند.

کلیه سهامداران و شرکای تجاری بر اساس سهم خویش از سیستم برگه سهام الکترونیکی دریافت می نمایند که بر اساس قانون تجارت الکترونیکی این برگه سهام قانونی و قابل استناد است.